?

Log in

No account? Create an account
Ինֆարմասյոննի վայնա - groul as a'housekeeper [entries|archive|friends|userinfo]
Groul

[ website | Armenian Library ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| [ Armenian Library ] [ Геноцид армян ] [ Карабахский конфликт ] [ Ռազմինֆո ] [ Բառարան | Словарь ] [ Пресс-архив карабахской войны ] ]

Ինֆարմասյոննի վայնա [May. 30th, 2010|04:27 pm]
Groul
[Tags|, , , ]

Ոմն Անանուն Հաքերյանը հայտնում է ադրբեջանական գաղտնի մի mailing-list կոտրելու մասին։ Խմբում, ինչպես պարզվել է, քննարկվում և համակարգվում էին ադրբեջանցիների գործողությունները Wikipedia.org-կայքում։ Այդ թվում և իրենց համար անցանկանալի խմբագիրների ու ադմինների հանդեպ դավեր էին նյութում, ինչը խստագույնս արգելվում է Վիքիի կանոններով։ Շուտով՝ նոր սկանդալային բացահայտումներ։ Մնացե´ք եթերում ;)

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: xelgen
2010-05-30 01:04 pm (UTC)
Տենց էլ մարդ չդառան, դրանք էլի…
Մնում է ամեն ինչ գրագետ անել, որպեսզի կարողանան դա համոզիչ ներկայացնել ներգրավված ՎՓ–ների համայնքներին, ու կռուտիտի տեղ չունենան։
Անանունը լավ կանի այդ ՎՓ–ներում եղած հայ մասնակիցների հետ կապնվի, նրանք ավելի լավ կասեն, թե ինչպես և ինչ անել։
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ahousekeeper
2010-05-30 01:18 pm (UTC)
Հաջորդ գրառումս տես։
(Reply) (Parent) (Thread)