?

Log in

No account? Create an account
groul as a'housekeeper [entries|archive|friends|userinfo]
Groul

[ website | Armenian Library ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| [ Armenian Library ] [ Геноцид армян ] [ Карабахский конфликт ] [ Ռազմինֆո ] [ Բառարան | Словарь ] [ Пресс-архив карабахской войны ] ]

Շախմատային ծաղկաքաղ [Jul. 9th, 2010|09:26 am]
Groul
[Tags|, , ]

— Не беспокойтесь,— сказал Остап,— мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.

— Всего мира!!! — застонали оглушенные васюкинцы.

— Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный конгресс!

* * *

Շնորհավորելով մրցաշարի հաղթողներին և բոլոր մասնակիցներին միջոցառման կապակցությամբ` վարչապետը նշել է. «Համոզված եմ` շախմատային այս միջոցառումը նպաստելու է Հայաստանի Հանրապետությունում այս ինտելեկտուալ խաղի տարածմանը, և շախմատը Հայաստանն աշխարհին ներկայացնելու է որպես հզոր ինտելեկտուալ կայսրություն»։
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: yuliaantonian
2010-07-09 04:31 am (UTC)
Я всегда жалела, что гений Остапа Бндера остался нереализованным. Но вот наконец у него появились достойные наследники! Осталось всего ничего, найти новую тещу Воробьянинова с ее стульями! ;-)))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dabavog
2010-07-09 05:20 am (UTC)
В яблочко
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: khlurd
2010-07-09 05:55 am (UTC)

Ֆուտբոլային մրցունակ քաղաքականություն

Բա ֆուտբոլ ով պիտի խաղա՞՞՞ Պապս՞՞՞
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: koreolan
2010-07-09 05:57 am (UTC)

Re: Ֆուտբոլային մրցունակ քաղաքականություն

Ֆուտբոլը մեր խելքի բանը չի, ֆուտբոլ թող հոլանդացիք ու իսպանացիք խաղան:
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: khlurd
2010-07-09 06:07 am (UTC)

Re: Ֆուտբոլային մրցունակ քաղաքականություն

Հա` շախմատից ֆուտբոլ մի քայլ է: Ճ
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ahousekeeper
2010-07-09 06:04 am (UTC)

Ինտելեկտուալ կայսրությունում...

ֆուտբոլին էլ նայող չկա։
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: khlurd
2010-07-09 06:06 am (UTC)

Գնդակը Թուրքիայի դաշտում է:

Ես գիտեի, որ Թուրքիայի ձեռքը ինչ էլ ընկնի, հետ տվող չի:
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: koreolan
2010-07-09 10:33 am (UTC)

Re: Ինտելեկտուալ կայսրությունում...

Ի դեպ, կայսրն ո՞վ է:
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ahousekeeper
2010-07-09 11:11 am (UTC)

Արյաաաաաա

Չէի մտածել այդ հարցի շուրջ :)

Ուշադրություն դարձրա, որ ռուսերեն տարբերակում «կայսրը» թարգմանել են որպես «երկիր»։ Ամաչել է թարգմանիչը :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: kosorez
2012-01-05 06:35 pm (UTC)
Шахматаин кайсруцюн,
Футболаин диванагитуцюн,
Пингпонгаин патасханатвуцюн.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ahousekeeper
2012-01-05 07:37 pm (UTC)
Увожу в Фейсбук :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: kosorez
2012-01-05 08:26 pm (UTC)
Может и мне туда перметнуться ...
:))
(Reply) (Parent) (Thread)