?

Log in

No account? Create an account
groul as a'housekeeper [entries|archive|friends|userinfo]
Groul

[ website | Armenian Library ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| [ Armenian Library ] [ Геноцид армян ] [ Карабахский конфликт ] [ Ռազմինֆո ] [ Բառարան | Словарь ] [ Пресс-архив карабахской войны ] ]

«Дяденька, я не настоящий сварщик!» © [Jul. 9th, 2010|02:33 pm]
Groul
[Tags|, , , ]

Ստեփան Գրիգորյան անունով ոմն քաղաքագետ հայտարարել է, որ եթե մենք ուզում ենք ընկալվել աշխարհի կողմից, պետք է հայտարարենք, թե պատրաստ ենք ցանկացած տարբերակ քննարկել և, օրինակ, ուսումնասիրել ադրբեջանցիներին մի գյուղ վերադարձնելու հարցը։

Էս խեղճ մարդուն երևի դաժանորեն խաբել են երեխա ժամանակ։ Ասել են. «Ուզո՞ւմ ես սվառշիկ դառնալ։ Ուրեմն շալվարդ հանիր»։ Հավատացել է։ Հիմա էլ ոգևորված մեզ համոզում է, որ փակ ոռով սվառշիկ չի լինում։

Հ.Գ. Տեսա Շուռի մոտ։

LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: ahousekeeper
2010-07-09 11:10 am (UTC)
Մենք արդեն փորձագետ ենք։ Ընդ որում բոլոր բնագավառների ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: noni_no
2010-07-09 12:25 pm (UTC)
քաղաքագետ շատ բարձր էր ասված։

հկկական դեպուտատիկ, կարծեմ
(Reply) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: noni_no
2010-07-09 01:45 pm (UTC)
աաաաաաաաաաաաա, էս ուրեմն ավելի լավ դեմք ա, քան ես էի պատկերացնում։))
լրիվ հու-ծյու-ծյու ա
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: tanamasi
2010-07-09 02:09 pm (UTC)

գիտափորձի կարգավիճակով

կարելի ա մի ադրբեջանական գյուղ գրավել, հետո հետ տալ ու իրան էլ ուղարկել ադրբեջանցիների հետ ապրելու
էլի տարբերակ ա, քննարկե՛նք
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ahousekeeper
2010-07-09 03:23 pm (UTC)

Re: գիտափորձի կարգավիճակով

Առանց գրավելու էլ կարելի է։ Հանձնել իրեն որևէ ադրբեջանական գյուղ՝ որպես գիտափորձ։
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: tanamasi
2010-07-10 01:44 pm (UTC)

Re: գիտափորձի կարգավիճակով

էդ դեպքում երկու կպնելու տեղ կա.
համ՝ ինքը կարա ասի, թե իրա պահանջի մի մասը չի կատարվում՝ ոչ մի բան չենք հանձնում, ու չգնա
համ էլ՝ ադրբեջանցիք կարողա չհամաձայնվեն տենցին իրենց գյուղ ընդունել
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ahousekeeper
2010-07-11 10:32 am (UTC)

Re: գիտափորձի կարգավիճակով

Ադրբեջանցիները, կարծում եմ, կհամաձայնվեն։
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: renovatio_xxi
2010-07-09 05:05 pm (UTC)
число политологов-самозванцев в РА растет не по дням, а по часам(((
мудак какой-то, особо озобоченый мнением "мирового сообщества"... трус хренов
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dabavog
2010-07-10 07:06 am (UTC)
Հետաքրքիր ա, ոնց են որոշում, որ քաղաքագետ են՞
օրինակ, ես որ ասեմ դաշնակահար եմ՝ սաղ ծանոթ դաշնակահարները /փառք Աստծո, ծանոթ դաշնակահար վեց անգամ ավելի շատ ունեմ քան քաղաքագետ/ կգան ու պամիդոռներով զարգեն գ
Իսկ սրանք ինչ ուզում՝ դառնում են
(Reply) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: dabavog
2010-08-19 05:16 am (UTC)
к чему это?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ahousekeeper
2010-08-19 07:02 am (UTC)
Es apushy bolor commentneri tak ed textn a copy-paste anum, heto jnjum.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: madhab
2010-07-10 09:22 am (UTC)
Էս քաղաքագետների հետ պետքա մի բան անել, շատ են շատացել....
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ahousekeeper
2010-07-11 10:40 am (UTC)
Հայաստանում տարեկան մոտ 100-120 հոգի ավարտում են ԲՈՒՀ-երը «քաղաքագետ» որակավորմամբ։ Իմ կարծիքով, սա չափից դուրս շատ է։ Եւ նույնիսկ այդ պարագայում էլ, կարգին քաղաքագետ Երևանում մի 5-6 յա լինի, յա էլ ոչ։
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: madhab
2010-07-10 09:34 am (UTC)
Ստեղ տեղինա Իվան Վասիլևեչի ֆիլմի էն հայտնի դրվագը

"Ты по какому праву сучий сын казенные земли разбазариваешь"
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ahousekeeper
2010-07-11 10:32 am (UTC)
Ես էլ միանգամից այդ դրվագը հիշեցի։
(Reply) (Parent) (Thread)